Hizmetler

Bakım

Derinlemesine yaptığım ruh bakımı çalışması; ruhu iyileştirmek ve olası sorunları elimine etmek için uyguladığım birçok tekniğin tümünü kapsar.

Bu bakımın içerisinde geçmiş yaşam, anne karnı, şimdiki yaşam anıları, reiki, şamanik şifa, enerji alanı temizliği ve korunma kadar geniş uygulamalar bulunur.

Danışma

Size sıkıntı veren fakat bir türlü değiştiremediğiniz inatçı sorunlarınız bir yerlerde başlamıştır.Danışmanlık aldığınızda nerde, ne zaman ve nasıl başladığını bulursak, sorunu çözmek için bir şey yapabiliriz. Sorunun ilk başladığı ana, zamana ve mekana geri gidip yeniden yaşamak, hem anlayış ve hem de mesafe oluşturur. Birlikte şifalandırabiliriz.

Enerji çalışması ve aura keşfi

Regresyon bir sorunun veya mizaç özelliğinin nedenine geri gitmek demektir. Enerji çalışması ise sorunu veya çareyi imgeleyerek, bunu vücudun içinde veya etrafında bir madde veya enerji olarak tecrübe etmesini sağlanarak bunun danışana ne anlam ifade ettiği bulunduktan sonra kaynağına regresyonla geri giderek bu yüklere çalışma yapılır.

Auranın ne renkte olduğu, parlaklığı kontrol edilir ve olumsuz veya kişiye ait olmayan bir enerjinin varlığı halinde enerjinin nerde, ne zaman, nasıl geldiği ve nasıl girdiği tesbit edilir ve aura temizliğinden sonra kaybettiği gücünü geri kazanarak şifalanır.

Anne karnı regresyonu

Dünyanın nasıl bir yer olduğuna ilişkin ilk ve en güçlü algımız anne karnında geçirdiğimiz 9 aylık dönemde oluşuyor. Annenin yaşadığı korku, endişe, umutsuzluk gibi olumsuz duygular olduğu gibi bebeğe geçiyor… Ve daha da önemlisi bebek, bu duyguları kendisine aitmiş gibi algılıyor…. Regresyon çalışması ile, anne karnı veya doğum sırasında , annemizden aldığımız ve tüm yaşamımızı etkileyen olumsuz duyguların oluştuğu anılara ulaşılabilmekte ve bu duyguların yarattığı blokajlar çözülebilmektedir.

Çalışmanın başarı oranı nedir?

Ruhun bakımı danışan odaklı bir çalışmadır. Çalışmanın başarısı danışanın ilgi, istek, motivasyon, çalışmaya katılımı ve farkındalığı ile doğru orantılıdır. Bazı sorunlar tek bir seansta çözülmekle birlikte, karmaşık sorunlar için birkaç seans yapmak gerekebilir. Bir seansta tek bir soruna odaklanmak idealdir. Tüm diğer yöntemlerde olduğu gibi Regresyon Çalışmasının mucizevi bir şekilde tek bir seansta tüm hayatını iyileştireceğini düşünen / isteyen danışanlar hayal kırıklığına uğrayabilirler.

Bununla birlikte , bazı çalışmalarda , çalışılan sorunla bağlantılı birden çok sorun kendiliğinden çözüme kavuşabilmektedir. Çalışmanın spiritüel şifa ile ilgili bölümü bizim henüz anlayamadığımız şekilde çalışmakta ve beklenmedik düzeyde olumlu sonuçlar getirebilmektedir.

Ruhun Bakım Seansında neler olur:

Bir çalışması ortalama olarak 2-2.30 saat sürmektedir. Çalışmanın başlangıcında danışanın yaşam öyküsü alınır ve çalışma konusu belirlenir. Birden çok çalışma konusu varsa, danışanın tercih ettiği en önemli konu ile başlanır, diğer konular takip eden seanslarda çalışılır.
Çalışma konusu belirlendikten seansa geçilir. Seans ortalama 1.5 – 2 saat sürer.
Seans sonrası yaklaşık 15 dakika süren bir değerlendirme yapılarak danışanın çalışmayla ilgili deneyimleri ve çalışmayı takiben yapması gereken şeyler hakkında görüşülür.

Çalışmada tam bir gizlilik esastır. Regresyon Terapistleri Birliğinin etik kuralları uygulanır.

Neşe Yıldız 🍀Geçmiş Hayat Regresyon uzmanı
🍀Enerji Temizliği ve Şifası
👉Sosyal Hizmet Uzmanı
👉EARTh ve SRTA derneği regresyon danışmanığı

Önemli : Ruhun bakımı tıbbi çalışmaların yerine geçmez.
Tıbbi konular için her zaman öncelikle doktorunuzla görüşünüz